Wo Yue Kee, Yang Shanshen, Chao Shao-an and Chiu Sai Kwong

(From the left) Wo Yue Kee, Yang Shanshen, Chao Shao-an and Chiu Sai Kwong in 1961.

Share Share